Børnegrupper

Vi har opdelt børnene i forskellige grupper efter deres alder. Denne inddeling giver børnene forskellige aktivitetsmuligheder tilpasset deres alder. De aldersopdelte grupper fungerer kl. 9.00-13.00. Først og sidst på dagen alle børn blandet og leger på kryds og tværs af alder.

Der vil være en voksen tilknyttet hvert enkelt barn. Den voksne følger barnet tæt, og ser på om barnet er i en løbende udvikling og hvor barnets interesser og stærke sider er. Det er også denne voksne der har den tætteste kontakt til forældrene, for at sikre at vi giver barnet de bedste muligheder.

Hos Onkel og Tante skal der være eksponentiel udvikling i antallet af aktiviteter i forhold til barnets alder.

Vi inddeler børnene i 3 aldersgrupper, Larver (0-1 år), Pupper (2-3 år) og Sommerfugle (4-6 år). Herudover har vi Storbørnsgruppen (5-6 år), som er en del af sommerfuglegruppen.

Man spiser frugt og frokost i sin gruppe.

Rugstedvej 15, 7100 Vejle, Tlf.: 28 45 22 33